ที่เที่ยว
จำนวนที่เที่ยวทั้งหมด 10 รายการ

ชายทะเลอ่าวอุดม (ดู : 5,912)

อ่าวอุดม เป็นชุมชนเก่าแก่มีการตั้งรกรากมานาน แต่เริ่มมีประชากรมาอ...

วัดศรีวนาราม (วัดบ้านนาใหม่) (ดู : 2,471)

88 ถนนสุขุมวิท ตำบล บางละมุง อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

วัดบางละมุง (ดู : 1,566)

83-84 หมู่8 ตำบล บางละมุง อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

ศาลเจ้าแม่เซี๊ยะบ้อเนี้ยเนี้ย อ่าวอุดม (ดู : 1,195)

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2504 บนที่ดินของนางจู มงคล มารดาคุณประพิศ ซึ...

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (ดู : 1,193)

แหล่งเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เข้าชม แล้วเกิดแรงบันดาลใจ นำไปสู่จินตนาการ เห...

ศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ซำเทียนไกล่อ่าวอุดม (ดู : 1,088)

สร้างเมื่อราวๆ พ.ศ. 2496 นำโดยนายยู่ชั้น แซ่เซียว ซึ่งม...

ห้างฮาร์เบอร์มอล (ดู : 1,051)

4 222 หมู่10 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230 ชั...

สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง (ดู : 860)

ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

จุดขายของฝากบ้านแหลมฉบัง (ดู : 759)

แหลม ฉบัง 53/1 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230