ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหาร
  บุคลากร
E-Book
  การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท.

กำลังออนไลน์40คน
ผู้ชมวันนี้916คน
ผู้ชมเมื่อวาน1410คน
ผู้ชมเดือนนี้25323คน
ผู้ชมเดือนก่อน45154คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3872969คน
ไม่พบข้อมูล
การตรวจติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙