ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์94คน
ผู้ชมวันนี้2143คน
ผู้ชมเมื่อวาน1339คน
ผู้ชมเดือนนี้33555คน
ผู้ชมเดือนก่อน52893คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3836047คน
 
 
 
 
 
ขอเชิญแวะ ช็อป ชิม สนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อคนแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. บริเวณ สนามหญ้าข้างสำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 15 พฤษภาคม-5มิถุนายน 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 211 รายการ
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2561
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ในวันที่ 12-18 มิถุนายน 2561 ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตราย
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังกรณีการถูกหลอกให้ร่วมลงทุนเกี่ยวกับบิทคอยน์ (BitCoin)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การแจ้งเตือนห้ามมิให้จ่ายเงินค่าไฟฟ้าและค่าอื่นใดแก่มิจฉาชีพ
สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกวดเรียงความเรื่อง "ย้อนรอยสี่แยกพลับพลา"
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทร้อยกรองและการประกวดบทเพลง ภายใต้หัวข้อ "พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
ขอเชิญพี่น้องประชาชน ซื้อและบริโภคสับปะรด จากชาวไร่สับปะรด ระหว่างวันที่ 6 - 12 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารเมืองทอง สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ่ครั้งที่ 2) งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี - หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี(ทางหลวงหมายเลข 359)ตอน1
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี "การบริการประชาชน เพื่อความยุติธรรม"
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน คลองกิ่วมินิมาราธอน ๒๐๑๘
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและการป้องกันปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2561
ข่าวสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี
เชิญเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า ตลาดน้ำประชารัฐหนองคล้า
โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3 เปิดรับสมัคร 3 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หมวดอักษร ผห และ ผอ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2561
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
กำลังแสดงหน้าที่ 1/59 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙