ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์34คน
ผู้ชมวันนี้1342คน
ผู้ชมเมื่อวาน1708คน
ผู้ชมเดือนนี้37947คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3978716คน
 
 
 
 
 
ร้านอาหาร
ร้านข้าวขาหมูดงตาล สี่มุมเมือง แหลมฉบัง เบอร์โทร 0-3303-4831
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแหลมฉบัง สี่มุมเมือง แหลมฉบัง เบอร์โทร 09-3923-3803
ร้านลาบพยัคฆ์ ตำนานอาหารอิสาน สี่มุมเมือง เบอร์โทร 08-1776-0633
ร้านเจ๊ติ้ด ดาวเทียม แหลมฉบัง เบอร์โทร 08-1209-9579
ร้านป้าซิ้ว แหลมฉบัง เบอร์โทร 0-3849-0318
ข้าวมันไก่ทอด By Ball สี่มุมเมือง แหลมฉบัง เบอร์โทร 08-3434-8111
ร้านแจ่วชาบู สี่มุมเมือง แหลมฉบัง เบอร์โทร 08-3434-8111
ร้านเจ๊โอ่ง ตำแหลก อาหารอีสาน แหลมฉบัง เบอร์โทร 08-5287-8551
ร้านในนา อาหารป่าตามสั่ง เบอร์โทร 03-8493-874,03-8490-894
ร้านเจ๊นิด อาหารทะเลตามสั่ง บ้านนา เบอร์โทร 08-1949-5177
ร้านป้าแต๋ อาหารทะเลตามสั่ง ทุ่งกราด เบอร์โทร 08-9369-1873
ร้านเจ๊แดงแกงป่า เบอร์โทร 03-8170-121,03-8170-124
ร้านไทยเลย (อาหารอีสาน) เบอร์โทร 09-8146-4464 เปิดเวลา 09.00-20.30 น.
ร้านเจ๊ไหม อาหารทะเลตามสั่ง แหลมฉบัง เบอร์โทร 03-8493-874,03-8490-894
ร้านตาเข็ม (ข้าวหน้าเป็ด,ก๋วยเตี๋ยวเป็ด) เบอร์โทร 09-2556-9964
สวนอาหารไพเราะ (อาหารทะเล,จัดเลี้ยง) อ่าวอุดม เบอร์โทร 03-8351-098,03-8768-415-6
ร้านลาบบุรีรัมย์ 3 (อาหารอีสาน) อ่าวอุดม เบอร์โทร 08-9606-3472
ร้านริมอ่าว (อาหารทะเล) อ่าวอุดม เบอร์โทร 03-8766-301
เจ๊ยุ้ย อาหารตามสั่ง อ่าวอุดม เบอร์โทร 08-6818-3743
ร้านเจ๊พัฒน์ (ก๋วยเตี๋ยวปลา กับข้าว) อ่าวอุดม เบอร์โทร 08-9752-8322
ร้านป้าหวาน (ผัดไท อาหารทะเล) อ่าวอุดม เบอร์โทร 038-351-873
ผัดไทป้าใบ (สาขาอ่าวอุดม) เบอร์โทร 08-1828-8729,08-5962-9353
ส้มตำ+ไก่กระปุก (ส้มตำ,ไก่ทอด) หน้า ม.เกษตรศรีราชา เบอร์โทร 08-6311-1346
ก๋วยเตี๋ยวปลาซอย 4 เจ้าเก่า (อ่าวอุดม) เบอร์โทร 03-8351-892
ร้านชะเอม(บ้านปู) อาหารทะเล หอยทอด ผัดไท ก๋วยเตี๋ยว (อ่าวอุดม) เบอร์โทร 08-7535-2321,03-8351-070
ร้านเกี๊ยวปลาบางพระ (ก๋วยเตี๋ยว) อ่าวอุดม เบอร์โทร 08-5085-9172
ร้านเจ๊หน่อย กระเพราหมูหมักอ่าวอุดม เบอร์โทร 03-8354-629
ร้านเฒ่าทะเล (อาหารทะเล จัดเลี้ยง) อ่าวอุดม เบอร์โทร 08-1927-0484,03-8351-650
ร้านเจ๊แม๊ด (อาหารทะเล,ตามสั่ง) อ่าวอุดม เบอร์โทร 08-9407-7547
ร้านเจ๊เงาะ (อาหารทะเล,อาหารตามสั่ง) แหลมฉบัง เบอร์โทร 03-8494-368,08-5969-1790,08-1003-5590
ร้านเจ๊แก้ว(เจ๊แจ๋ว) อาหารตามสั่ง แหลมฉบัง เบอร์โทร 08-9746-0245
ร้านต้นมะขาม (อาหารทะเล,อาหารตามสั่ง) แหลมฉบัง เบอร์โทร 08-1444-9229
ร้านน้องไผ่ (อาหารทะเล) แหลมฉบัง เบอร์โทร 03-8493-797
ป้าไล ซีฟู้ด (อาหารตามสั่ง,อาหารทะเล) แหลมฉบัง เบอร์โทร 08-1409-3518
ร้านเจ๊นวล ซีฟู้ด แหลมฉบัง เบอร์โทร 08-1865-2013,08-1761-7509
ร้านขวัญทะเล (อาหารทะเล) แหลมฉบัง เบอร์โทร 0-3849-3796,08-6999-0987
ครัวกาเหว่า (อาหารตามสั่ง) แหลมฉบัง เบอร์โทร 08-1716-0353
เฟื่องอาหารตามสั่ง แหลมฉบัง เบอร์โทร 08-5287-8551
ร้านเมืองใต้(อาหารปักษ์ใต้) แหลมฉบัง เบอร์โทร 08-7584-3202
ร้านนวลทิพย์ (อาหารตามสั่ง) แหลมฉบัง เบอร์โทร 08-5242-5347
ร้านเจ๊นก (อาหารตามสั่ง) แหลมฉบัง เบอร์โทร 08-9831-9879 ,08-7149-8813
ร้านอาหารสุดทางรัก แหลมฉบัง (อาหารทะเล,อาหารตามสั่ง) เบอร์โทร 0-3849-3869

อ่าน 5255 ครั้ง   โพสเมื่อ : 23/03/2016 03:53   บันทึกข้อมูลโดย : ภูริทัต วงษ์นิพนธ์

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙